Laganum fudsiyama

フジヤマカシパン

学名 : Laganum fudsiyama (Döderlein, 1885)
分類(和名):

棘皮動物門 > ウニ綱 > 真ウニ亜綱 > Irregularia下綱 > Neognathostomata上目 > タコノマクラ目 > Scutellina亜目 > Laganiformes下目 > カシパン科 > カシパン属

分類(学名):

Echinodermata (Phylum) > Echinozoa (Subphylum) > Echinoidea (Class) > Euechinoidea (Subclass) > Irregularia (Infraclass) > Neognathostomata (Superorder) > Clypeasteroida (Order) > Scutellina (Suborder) > Laganiformes (Infraorder) > Laganidae (Family) > Laganum (Genus)