Hapalosoma gemmiferum

ヒメフクロウニ

学名 : Hapalosoma gemmiferum (Mortensen, 1934)
分類(和名):

棘皮動物門 > ウニ綱 > 真ウニ亜綱> フクロウニ目 > フクロウニ科 > Echinothuriinae亜科 > ヒメフクロウニ属

分類(学名):

Echinodermata (Phylum) > Echinozoa (Subphylum) > Echinoidea (Class) > Euechinoidea (Subclass) > Echinothurioida (Order) > Echinothuriidae (Family) > Echinothuriinae (Subfamily) > Hapalosoma (Genus)