Temnotrema sculptum

コデマリウニ

学名 : Temnotrema sculptum (A. Agassiz, 1863)
分類(和名):

棘皮動物門 > 有棘動物亜門 > ウニ綱> 真ウニ亜綱 > Carinacea下綱 > Echinacea上目 > Camarodonta目 > Temnopleuridea下目 > サンショウウニ科 > コデマリウニ属

分類(学名):

Echinodermata (Phylum) > Echinozoa (Subphylum) > Echinoidea (Class) > Euechinoidea (Subclass) > Carinacea (Infraclass) > Echinacea (Superorder) > Camarodonta (Order) > Temnopleuridea (Infraorder) > Temnopleuridae (Family) > Temnotrema (Genus)